नियमभन्दा नियतमा सुधार जरुरी  

सांसदहरू धेरै विषयमा ज्ञाता होलान् तर सर्वज्ञ त पक्कै छैनन् 

ad