बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
Jagadamba Group
Jagadamba Group
इन्टरनेट
इन्टरनेटको शुल्क घटाऊ सरकारले आफूले लगाएको विभिन्न करको तत्काल समीक्षा गरी समग्रमा इन्टरनेटको शुल्क उल्लेखनीयरूपमा घट्ने अवस्था बनाउनु  आवश्यक देखिन्छ ।  आइतबार, फागुन ९, २०७७