Skip Advt.

घट्टेकुलोमा बम नै विस्फोट भएको प्रहरी पुष्टि, घाइते विप्लवका विद्यार्थी नेता 

ad