Skip Advt.

लक्ष्मीको प्राणमाथि मिलापत्र गर्ने तिमीहरू को हौ ?

ad