Skip Advt.

सरकारका दुईवर्ष, प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने 

ad