Skip Advt.

मनाङे र मिलन दुवै हिरासतमा

मनाङे दुई दिन अझै थुनामा रहने

ad