Skip Advt.

राज्य नै लथालिंग बनाउनुको अर्थ !  

मूल्य, मान्यता र संस्थाहरूको विघटन यसरी नै बढे त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ 

ad