Skip Advt.

निगमका २५ पाइलटको सामूहिक राजीनामा, बाँकी रहेका सबैले राजीनामा दिने तयारी 

ad