गुरुले शिष्यलाई दिने ज्ञान झरनाले पानी दिएजस्तै

शिवकृपानन्द स्वामी–सद्भावना दूत (भिजिट नेपाल २०२०)

ad