Skip Advt.

हामी सच्चिएनौं भने सकिन्छौं

विष्णु रिजाल नेता, नेकपा

ad