Skip Advt.

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आज नहुने  

ad