Skip Advt.

चल्ला मारेको ‘पाप’को फल 

कुखुराको मासुको भाउ भारतीय बजारकै सरह बनाउनु नेपालका कुखुरा पालक किसानहरूको हितमा हुनेछ

ad