ल​लितपुरको शंखमूलमा ब​नाइएको य​ल​ द​रबार भेनुको उद्घाटनमा लाखे नाच देखाइँदै । त​स्बिर : सुनील प्र​धान

ल​लितपुरको शंखमूलमा ब​नाइएको य​ल​ द​रबार भेनुको उद्घाटनमा लाखे नाच देखाइँदै । त​स्बिर : सुनील प्र​धान

प्रतिकृया दिनुहोस
ad