Skip Advt.

नागरिकले नै समात्छन् पर्यटकहरुको पाकेट मार्नेलाई !

ad