Skip Advt.

प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी 

प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारको भिडलाई दुर्वाच्य बोलेर जनतालाई क्षुब्ध बनाउन हैन उचित समयमा सही सूचना दिन प्रयोग गरेहुन्थ्यो !

ad