Skip Advt.

Slider

चीन सरकारको सहयोगमा बनेको कोटेश्वर–कलंकी सडकमा रंगरोगन गरेपछि देखिएको दृश्य ।

चीन सरकारको सहयोगमा बनेको कोटेश्वर–कलंकी सडकमा रंगरोगन गरेपछि देखिएको दृश्य ।

तपाईंको मत