बाबु विश्वास हुन्, आमा सत्य 

यो संसारमा बाबु हुँ भन्नेलाई पनि आफैँमा संशय हुनसक्छ र मेरा बाबु भनेर खुट्टामा ढोग्दा पनि अधिकांश अवस्थामा डीएनएको रिपोर्टले पुष्टि गरेको हुँदैन । त्यसैले लँगौटीको शिरपोस उतार्ने बेला आएको छ, ढिला नगरौँ ।