पाटनको कृष्ण मन्दिरमा बट्टाइको अण्डा बेच्दै महिला । बट्टाइको अण्डा मुटु रोगीका लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।

पाटनको कृष्ण मन्दिरमा बट्टाइको अण्डा बेच्दै महिला । बट्टाइको अण्डा मुटु रोगीका लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस