Skip Advt.

Slider

मतदानको रहर : मतदानका लागि लाजिम्पाटबाट महाबौद्ध रिक्सामा २५० रुपियाॅ तिरेर जाॅदै मतदाता !

मतदानको रहर : मतदानका लागि लाजिम्पाटबाट महाबौद्ध रिक्सामा २५० रुपियाॅ तिरेर जाॅदै मतदाता !

तपाईंको मत