प्रेम सधैँ सर्वोच्च

भय समाप्त भएपछि जीवन सुरु हुन्छ र त्यो जीवन नै प्रेमपूर्ण हुन्छ । प्रेम मनलाई स्थिर र दृढ बनाउने एउटा माध्यम हो । सबैप्रति समानताको दृष्टि राख्नु पनि प्रेम हो । तर, आजकल हामी कसैलाई पनि कि त अविश्वास गर्छौँ कि त अतिविश्वास